Miljøet – sett med våre briller

Vi designer, produserer og selger briller. Det gjør vi med etisk ansvarlighet og med respekt for miljøet.

Have A Looks briller blir formgitt i Danmark, og vi får dem produsert på Taiwan i nært samarbeid med vår produsent – en bedrift som gjennom to generasjoner har tilhørt den samme familien. Vi har hatt fornøyelsen av å arbeide sammen med dem i mange år, besøkt og møtt dem flere ganger, og vi betrakter dem mer som betrodd partner enn leverandør.

Med sertificeringene FDA, CE, REACH, ISO 9001 og EN ISO 12312-1 lever vår produsent opp til internasjonale standarder, og deres etiske retningslinjer lever opptil Have A Looks verdier i forhold til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og sosial ansvarlighet.

Siden 2022 har vi utelukkende produsert brilleinnfatninger i biobasert plast fra ricinus olje (laget av frø fra ricinusplanten). Et bærekraftig alternativ til konvensjonell plast og samtidig et fleksibelt, slitesterkt og lett materiale, som ikke inneholder helseskadelige stoffer.

Brilleinnfatningen blir sprøytestøpt. Det er normalt ingen overskuddsplast ved sprøytestøpeproduksjon. For å fjerne urene partikler kjøres ren plast igjennom inntakssystemet ved produksjonsstart. Den overskuddsplasten som oppstår i renseprosessen, sender vår leverandør til gjenvinning hvor den brukes til produksjon av nye plastvarer som ikke krever samme høye grad av fargerenhet.

Våre glass er av akryl – en ren plasttype med et høyt innhold av olje og dermed også med en høy gjenbruksverdi. De består av alminnelig forbruksplast, som på ingen måte er helseskadelig, og som ved normal avhending (ved forbrenning eller gjenvinning) er uproblematisk i forhold til miljøet.

Alle våre brilleetuier er laget av 100 % rPET-filt (filt laget av resirkulerte plastflasker). 

De ferdige brillene og brilleetuiene du kjøper hos oss, er altså fra fødselen fremstilt og håndtert med omtanke og respekt for miljøet og din helse! Når levetiden deres er over, håper vi at du vil gjøre ditt til at de ikke havner i naturen eller i havet. 

Er du i tvil om hva du skal gjøre med dine avlagte briller, må du gjerne sende dem til oss. Da sørger vi for at brillene blir avhendet og gjenbrukt på forsvarlig vis og med respekt for miljøet.

Selv med miljømessig forsvarlig håndtering, produksjon, bruk og avhending av plast setter vi som bedrift nødvendigvis et CO2-avtrykk – det er vi bevisste om, og vi gjør vårt beste for å redusere vår andel av verdens CO2-utslipp. Vi transporterer i størst mulig omfang våre briller fra Taiwan til Danmark med skip, vi sørger for ikke å overprodusere vareprøver og kataloger, gjenbruker emballasje når det er mulig og bruker miljøriktige løsninger når ny emballasje er nødvendig. Vi bruker utelukkende FSC-merket papir, sorterer søppel og er generelt bevisste om å verne miljøet i vårt daglige virke.

#HAVEALOOKSHOP

Top